logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 30. rokem.

Poskytování služeb Tyfloservisu od 1. 1. 2021

V souladu s doporučením MPSV ČR pokračujeme v poskytování služeb nevidomým a slabozrakým klientům.

Služby poskytujeme distančně (telefonicky, prostřednictvím videohovoru, e-mailem, dopisem), ambulantně nebo terénně.

Vždy záleží na vyhodnocení aktuální situace a individuální dohodě se zájemcem. Při poskytnutí služeb terénní a ambulantní formou, tedy při přímém osobním kontaktu, je kladen důraz na dodržení hygienických opatření na obou stranách (nošení roušek, případně respirátorů, dezinfekce rukou). Pracovník Tyfloservisu může být dle okolností vybaven také rukavicemi, ochranou očí (brýlemi nebo štítem), případně návleky na obuv. Ve střediscích dbáme na větrání místností, dezinfekci dotýkaných povrchů a předmětů.

V této mimořádné situaci je pro Tyfloservis, o.p.s. obzvláště důležité, aby byla zajištěna bezpečnost klientů. Primárně jsou poskytnuty služby těm, u kterých je zjištěno riziko ohrožení zdraví či života.

V případě zájmu o služby je třeba kontaktovat nejbližší krajské středisko nejprve telefonicky nebo mailem (viz kontakty).

Celkově v souvislosti s pandemií COVID-19 sledujeme všechna platná usnesení Vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí apod.

Děkujeme všem, že dodržujete bezpečnostní zásady a že dbáte nejen na své zdraví, ale také na zdraví všech ve vašem okolí.

Odešel rytíř nevidomých - PhDr. Josef Cerha

Vážení příznivci a přátelé Tyfloservisu,
po 30 letech ve vedení projektu Tyfloservis – rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob nás nečekaně opustil jeho ředitel a zakladatel PhDr. Josef Cerha. Připomeňme si, jak skvělým šéfem a přítelem pro mnohé z nás byl.

Odešel rytíř nevidomých - PhDr. Josef Cerha - nekrolog

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


PF 2021

Víra, naděje a umění žít ve tmě, to jsou poselství zakladatele Tyfloservisu Josefa Cerhy.

Přejeme našim klientům i Vám, naplňování těchto hodnot o Vánocích i v následujícím roce, který bude snad světlejší.

PF 2021

Popis našeho PF

Na noční obloze plné hvězd září usměvavá kometa se silnými dioptrickými brýlemi na nose. Nad zasněženými kopci je ozdobným písmem napsáno: „Náš Betlém“. Na horizontu, pod skromným přístřeškem, žije svatá rodina – Marie, Josef a novorozené děťátko. Před vchodem čeká vodicí pes. Po cestě kráčí Tři králové a přinášejí Ježíškovi své dárky. Vede je Jaroslav Ježek. Se zpěvem na rtech ho následuje Andrea Bocelli a vzadu Stevie Wonder. Za klavírem sedí a hrou i svým mocným hlasem jejich putování doprovází Ray Charles. Letopočet 1991 až 2021 připomíná, kdy projekt Tyfloservis vznikl a jak dlouho poskytuje nevidomým a slabozrakým lidem terénní a ambulantní služby.

Kresba vznikla na námět Josefa Cerhy a nakreslila ji Anna Wünsch.

Máme nové číslo účtu

Od 1. 1. 2020 jsme převedli všechny bankovní účty k našemu dlouhodobému partnerovi bance ČSOB. Nové číslo hlavního účtu je: 289546142/0300.


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti