logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 28. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Charitativní Velikonoční běh pro Tyfloservis

Liberecký běžecký spolek RunBo Team pořádá charitativní Velikonoční běh. Běžci a běžkyně, kteří se rozhodnou zúčastnit, zaplatí dobrovolné startovné a tím podpoří naši neziskovou organizaci Tyfloservis, o.p.s. Tento charitativní běh je zajímavý tím, že je nesoutěžní. Navíc účastníci nemusí běžet celou trasu, která je cca 6 km, ale mohou si ji libovolně zkrátit. Na Velikonočním běhu jsou vítání všichni bez omezení i slabozrací a nevidomí běžci. Motto celé charitativní akce: „Není důležité vyhrát, ale pobavit se a pomoci." Velikonoční běh startuje v neděli 12. dubna 2020 před Libereckou radnicí.

Máme nové číslo účtu

Od 1. 1. 2020 jsme převedli všechny bankovní účty k našemu dlouhodobému partnerovi bance ČSOB. Nové číslo hlavního účtu je: 289546142/0300.

PF 2020

Děkujeme všem, že jste při nás v roce 2019 stáli a podporovali nás a přejeme Vám, aby byl Váš rok 2020 plný úspěchů, krásných zážitků a hlavně, abyste byli zdraví a spokojení.

PF 2020

Výsledky sbírky Bílá Pastelka

Při letošní celonárodní sbírce Bílé pastelky se vybralo celkem 3 213 371 Kč. Děkujeme všem dobrovolníkům, partnerům a lidem, kteří si 16. 10. koupili bílou pastelku! Část výtěžku půjde na služby, které Tyfloservis, o.p.s. zdarma nabízí lidem s těžkým postižením zraku. Ještě jednou děkujeme!


Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti