logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 28. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


NGO Market 2019

Další NGO Market je za námi, a i letos bychom chtěli poděkovat všem, kdo se u našeho stánku zastavili, vyzkoušeli si některé optické nebo kompenzační pomůcky nebo si s námi jen tak pokecali. Samozřejmě bychom také chtěli poděkovat Foru 2000 za skvělou organizaci. Těšíme se opět za rok!

Stánek Tyfloservisu na NGO Marketu

První etapa kurzu je za námi!

V termínu od 25. 3. – 5. 4. 2019 proběhla první etapa kurzu Instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých. Během dvou týdnu si všichni účastnici vyzkoušeli různé situace v podmínkách simulované nevidomosti, včetně nástupu do dopravního prostředku. Tímto bychom chtěli poděkovat Dopravnímu podniku Praha za to, že nám poskytnul rovnou dvě tramvaje pro nácvik, dále hotelu Alexander v Břevnově, kde se o nás úžasně postarali a také Pražské botanické zahradě za možnost projít si skleníky v klapkách a užít si okolní floru jen za pomocí hmatu a čichu.

Účastníci kurzu

Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti