logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Aktuality

Tyfloservis slaví 30 let

Vážení přátelé,
se začátkem nového roku Vás oslovujeme právě v tento den. Pan Josef Cerha, který nás před několika týdny opustil, by dnes, 11. 1. 2021, slavil 65. narozeniny. Přáli bychom si na tuto událost vzpomenout spolu s Vámi

.

Se začátkem roku 2021 současně zahajujeme rok, ve kterém jsme plánovali, řekněme, klasickým způsobem, oslavit 30 let existence projektu Tyfloservis – rehabilitačních služeb pro lidi se zrakovým hendikepem.

Běh života mnoho věcí změnil. V průběhu roku 2021 si budeme naše třicetileté výročí připomínat, a to událostmi a aktivitami, které nám současná doba dovolí. A rádi je poneseme v duchu hezkých vzpomínek na Pepu Cerhu a pocty tomu, co tu zanechal.

Oboje zmíněné „narozeniny“ bychom s Vámi rádi sdíleli.

Se srdečným pozdravem za všechny pracovníky Tyfloservisu Eva Machová

Poskytování služeb Tyfloservisu od 1. 1. 2021

V souladu s doporučením MPSV ČR pokračujeme v poskytování služeb nevidomým a slabozrakým klientům.

Služby poskytujeme distančně (telefonicky, prostřednictvím videohovoru, e-mailem, dopisem), ambulantně nebo terénně.

Vždy záleží na vyhodnocení aktuální situace a individuální dohodě se zájemcem. Při poskytnutí služeb terénní a ambulantní formou, tedy při přímém osobním kontaktu, je kladen důraz na dodržení hygienických opatření na obou stranách (nošení roušek, případně respirátorů, dezinfekce rukou). Pracovník Tyfloservisu může být dle okolností vybaven také rukavicemi, ochranou očí (brýlemi nebo štítem), případně návleky na obuv. Ve střediscích dbáme na větrání místností, dezinfekci dotýkaných povrchů a předmětů.

V této mimořádné situaci je pro Tyfloservis, o.p.s. obzvláště důležité, aby byla zajištěna bezpečnost klientů. Primárně jsou poskytnuty služby těm, u kterých je zjištěno riziko ohrožení zdraví či života.

V případě zájmu o služby je třeba kontaktovat nejbližší krajské středisko nejprve telefonicky nebo mailem (viz kontakty).

Celkově v souvislosti s pandemií COVID-19 sledujeme všechna platná usnesení Vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí apod.

Děkujeme všem, že dodržujete bezpečnostní zásady a že dbáte nejen na své zdraví, ale také na zdraví všech ve vašem okolí.

PF 2021

Víra, naděje a umění žít ve tmě, to jsou poselství zakladatele Tyfloservisu Josefa Cerhy.

Přejeme našim klientům i Vám, naplňování těchto hodnot o Vánocích i v následujícím roce, který bude snad světlejší.

PF 2021

Popis našeho PF

Na noční obloze plné hvězd září usměvavá kometa se silnými dioptrickými brýlemi na nose. Nad zasněženými kopci je ozdobným písmem napsáno: „Náš Betlém“. Na horizontu, pod skromným přístřeškem, žije svatá rodina – Marie, Josef a novorozené děťátko. Před vchodem čeká vodicí pes. Po cestě kráčí Tři králové a přinášejí Ježíškovi své dárky. Vede je Jaroslav Ježek. Se zpěvem na rtech ho následuje Andrea Bocelli a vzadu Stevie Wonder. Za klavírem sedí a hrou i svým mocným hlasem jejich putování doprovází Ray Charles. Letopočet 1991 až 2021 připomíná, kdy projekt Tyfloservis vznikl a jak dlouho poskytuje nevidomým a slabozrakým lidem terénní a ambulantní služby.

Kresba vznikla na námět Josefa Cerhy a nakreslila ji Anna Wünsch.

Fungování Tyfloservisu od 11. 5. 2020

Od 11. 5. 2020

Od pondělí 11. května 2020 poskytuje Tyfloservis, o.p.s. znovu postupně terénní služby v přímém kontaktu s klienty, v jejich přirozeném prostředí, v místě bydliště klienta, na dohodnutých trasách, ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích, vždy mimo prostory střediska. Obecně upřednostňujeme práci na trasách venku, před prací v úzkém kontaktu v interiérech. Terénní služby zavádějí střediska velmi opatrně, zejména pokud jsou opravdu potřeba, za dodržení přísných hygienických a obecných zásad poskytování služeb (pdf; 380 kB).

Terénní a ambulantní služby v přímém kontaktu s klientem se na základě ústního čestného prohlášení poskytují do 21. června 2020 pouze lidem do 50 let věku. Terénní služby se do uvedeného data neposkytují klientům žijícím v pobytových sociálních službách, nebo klientům aktuálně hospitalizovaným ve zdravotnických zařízeních. O výjimku lze písemně požádat ředitele (viz výše).

VŠEM KLIENTŮM BEZ OMEZENÍ LZE I NADÁLE POSKYTOVAT SLUŽBY DISTANČNÍ FORMOU (video/telefonicky, e-mailem, poštou apod.)

Od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. května 2020 poskytuje Tyfloservis, o.p.s.

Do 21. června 2020 platí výše uvedená omezení pro věk klientů a jejich umístění v pobytovém zařízení.

Od 8. 6. 2020

Od pondělí 8. června 2020 jsou služby již závazně poskytovány v souladu s vnitřními směrnicemi Tyfloservisu – sestavují se individuální plány s klienty, v případě dlouhodobých služeb, nebo navrhne-li to klient, se smlouva s klientem uzavírá písemně. Obnoví se poskytování služeb dle uzavřených smluv. Doplní se písemná podoba smluv a individuálních plánů tam, kde byla v období nouzového stavu uzavřena pouze ústně.

Od 22. 6. 2020

Od pondělí 22. června 2020 se ambulantní a terénní služby poskytují všem klientům, bez omezení věku. Bude-li to možné, též v pobytových zařízeních.

Závěrem

Výše zmíněný plán může být měněn a dále doplňován v závislosti na dalších doporučeních MPSV a MZ ČR, případně na dalších okolnostech.

Tyfloservis, o.p.s. v době koronaviru

V této mimořádné situaci je pro Tyfloservis, o.p.s. obzvláště důležité, aby byla zajištěna bezpečnost klientů, proto jsou od 16.3.2020 přerušeny veškeré služby, které vyžadují osobní kontakt.

Služby jsou klientům poskytovány distančně, a to touto formou:

To, zda bude možné službu poskytnout i na dálku, záleží na dohodě mezi instruktorem rehabilitace a klientem.

V současné situaci je hlavním cílem Tyfloservisu, o.p.s. zmapovat situaci klientů a vybavit je informacemi o:

Primárně jsou poskytnuty služby těm, u kterých je zjištěno riziko ohrožení zdraví či života.

V případě potřeby je možné pracovníky Tyfloservisu kontaktovat i na služební mobil, a to od pondělí do pátku v čase od 7:00 – 16:00

Děkujeme všem, že dodržujete bezpečnostní zásady, a že dbáte nejen na své zdraví, ale také na zdraví všech ve vašem okolí.

Charitativní Velikonoční běh pro Tyfloservis

Liberecký běžecký spolek RunBo Team pořádá charitativní Velikonoční běh. Běžci a běžkyně, kteří se rozhodnou zúčastnit, zaplatí dobrovolné startovné a tím podpoří naši neziskovou organizaci Tyfloservis, o.p.s. Tento charitativní běh je zajímavý tím, že je nesoutěžní. Navíc účastníci nemusí běžet celou trasu, která je cca 6 km, ale mohou si ji libovolně zkrátit. Na Velikonočním běhu jsou vítání všichni bez omezení i slabozrací a nevidomí běžci. Motto celé charitativní akce: „Není důležité vyhrát, ale pobavit se a pomoci." Velikonoční běh startuje v neděli 12. dubna 2020 před Libereckou radnicí.

Máme nové číslo účtu

Od 1. 1. 2020 jsme převedli všechny bankovní účty k našemu dlouhodobému partnerovi bance ČSOB. Nové číslo hlavního účtu je: 289546142/0300.


Archiv aktualit


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti