logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Jak můžete pomoci?

Vhodným kontaktem s nevidomými a slabozrakými lidmi

Každý z nás může přispět k pohodovějšímu žití lidí se zrakovými potížemi už jen tím, že je bude umět oslovit, nabídnout jim pomoc, bezpečně je doprovodit apod. Základem je vždy obyčejná lidská slušnost a schopnost zeptat se přímo nevidomého či slabozrakého, jak situace nejlépe zvládnout. Vyplatí se však i seznámit se s některými speciálními postupy dopředu.

Informací o existenci Tyfloservisu

V době, kdy fungují služby, které mohou nevidomým a slabozrakým lidem alespoň trochu usnadnit život, vybavit je pomůckami, informacemi a dovednostmi, by bylo škoda, kdyby se o nich ti, kterým jsou určeny, vůbec nedozvěděli. Třeba proto, že si nabídku nedokáží sami přečíst. Můžete-li, nasměrujte je na naše střediska.

Překladem odborného textu

Zahraniční publikace jsou důležitým zdrojem informací, které mohou přispět ke zkvalitnění sociálně rehabilitačních služeb Tyfloservisu. Máte-li možnost přeložit některý z námi vybraných textů do češtiny, např. v rámci své seminární práce, neváhejte a ozvěte se nám.

Jako dobrovolníci

Řada nevidomých i těžce slabozrakých lidí je odkázána na pomoc okolí i v tak základních a důležitých úkonech, jako je chůze k lékaři, nákup, vaření, přečtení si korespondence a další. Nácvik samostatného zvládnutí těchto dovedností je časově náročný a má své limity. Pomoc formou průvodcovství, předčítání i širší osobní asistence je proto velice vítána. Tyfloservis sám s dobrovolníky nepracuje (pouze je školí). V případě zájmu se proto, prosím, obracejte na TyfloCentra.

Podporou veřejné sbírky nebo benefičního koncertu

Výtěžek veřejné sbírky Bílá pastelka je významným zdrojem financování výukových programů pro nevidomé a slabozraké. Zakoupením bílé pastelky v den akce se tak můžete spolu s ostatními podílet na udržení služeb Tyfloservisu, ale i Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, TyfloCenter a Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina. Více na www.bilapastelka.cz

O připravovaných benefičních koncertech Vás budeme průběžně informovat v Aktualitách.

Slevou

Tyfloservis vydává informační materiály, pořádá osvětové akce, dovybavuje střediska pomůckami, školí instruktory atd. Snaží se přitom, aby náklady na tyto aktivity byly co možná nejnižší. Sleva na výrobky či služby je proto vítanou pomocí.

Finančním příspěvkem

Oceníme samozřejmě také přímý finanční příspěvek. K dohodnutému datu jej vyúčtujeme a budete-li s tím souhlasit, poděkujeme Vám na webových stránkách Tyfloservisu.

Materiálním darem

Provoz terénních i ambulantních služeb si vyžaduje náležité materiální vybavení. Potřeby se průběžně mění podle aktuální situace. Chcete-li nabídnout hmotný dar, poraďte se proto, prosím, nejprve s vedoucím konkrétního střediska nebo s pracovnicí pro fundraising a public relations. Viz Kontakty.


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti