logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Naše publikace

„Horší se vám vidění? Brýle už vám nestačí? Nabízíme vám pomoc!“

Krajské ambulantní středisko Tyfloservis, o.p.s. Olomouc se podílelo na vydání informační brožury „Horší se vám vidění? Brýle už vám nestačí? Nabízíme vám pomoc!“ která informuje o službách pro těžce zrakově postižené v Olomouckém kraji. Nabízí formou komiksu příběh člověka, který se v důsledku zhoršeného vidění dostává do nebezpečných situací a díky využití návazných služeb se postupně se svou těžkou situací zdárně vyrovnává. Bude k dispozici očním lékařům i jejich pacientům, objeví se v čekárnách i praktických lékařů a na úřadech. Brožura vznikla ve spolupráci organizací Tyfloservis, o.p.s., TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., SONS ČR, z.s. a SONS, Tyflopomůcky. Ilustrátorkou komiksu je Gabriela Shejbalová. Projekt finančně podpořil Olomoucký kraj.

Naděje při ztrátě zraku

Částečná či úplná, postupná i náhlá ztráta zraku je nejen zátěží, ale i velkou výzvou pro daného člověka a jeho okolí. V letáku najdete základní informace o možnostech řešení nové životní situace způsobené ztrátou zraku.

Nevidomí a oční protézy

Téma očních protéz je pro osoby s těžkým zrakovým handicapem často velmi citlivé. Cílem letáku je zprostředkovat lidem, u kterých hrozí nutnost enukleace či eviscerace oka, základní informace o možnostech náhrady vlastního orgánu protézou a zároveň také praktické informace o životě s touto náhradou.

Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením

Autoři: RNDr. Hana Bubeníčková, Ing. Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček

Publikace nabízí ucelený přehled o jednotlivých kategoriích pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým handicapem, popisuje jejich základní charakteristiky a fungování.

Špatně vidím (nevidím), můžete mi pomoci?

Jak asi vidí slabozraký člověk?
Co mu dělá potíže a jak mu mohu být nápomocen?
Je pravda, že každý, kdo nosí černé brýle a bílou hůl, vůbec nevidí?
Jak se chovat, když potkám nevidomého člověka?
Na tyto a další otázky Vám odpoví brožura Špatně vidím (nevidím), můžete mi pomoci?

Osvětlení a slabozrakost

aneb "Jak správně svítit a vytvořit vhodné podmínky pro slabozrakého člověka"

Vidění je výrazně ovlivňováno světelnými podmínkami. Přinášíme Vám proto brožuru, ve které se zabýváme obecnými poznatky o osvětlování, využitím denního i umělého světla a charakteristikou světelných zdrojů. Všímáme si některých speciálních nároků na osvětlení u lidí s konkrétním onemocněním zraku. Zaměřujeme se na osvětlení a úpravu prostředí domova a věříme, že Vám získané informace budou inspirací pro konkrétní pozitivní změny.

Tištěné brožury získáte bezplatně v každém středisku Tyfloservisu. Digitální verze pro osoby se zrakovým postižením je přístupná v Knihovně Digitálních Dokumentů.

Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých

Publikace je zpracována jako metodický materiál zabývající se problematikou nácviku každodenních sebeobslužných činností u nevidomých a slabozrakých.

Pozornost je věnována především vaření, ale také stolování, úklidu domácnosti, péči o oděvy, osobní hygieně a péči o malé dítě. Text je určen speciálním pedagogům a dalším odborníkům, kteří se zabývají rehabilitací, ale cennou inspiraci zde naleznou i sami nevidomí a slabozrací lidé.

Digitální verze pro osoby se zrakovým postižením je přístupná v Knihovně Digitálních Dokumentů.

Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých ke stažení ve formátu pdf (7,2 MB)

Cvičná kuchyň pro osoby se zrakovým postižením

Zvuk jako významný zdroj informací

Příručka pro ty, kteří po ztrátě zraku začínají opět sami chodit, a pro ty, kteří jim při tom pomáhají, ať už jsou to jejich nejbližší nebo odborníci z řad instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu.

Ne tak, ale tak

Příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými belgického autora Hermana van Dycka chce ukázat, jak užitečně, korektně a především lidsky nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují. V roce 2004 připravil Tyfloservis již třetí tištěné vydání této brožury.

Přehled služeb pro nevidomé a slabozraké

Zrakové potíže při diabetu

Úpravy interiérů pro nevidomé a slabozraké

Bariéry pro nevidomé a slabozraké

Když silnější brýle nestačí

Máte potíže s viděním?

Předsudky o nevidomých a slabozrakých

Rady průvodcům nevidomých

aneb "Pomáhat ano, ale účinně, správně a hlavně tam, kde je to skutečně potřeba!"

Ve zhuštěné formě se dozvíte, jak nevidomého oslovit, doprovázet ho, zvládnout takové situace, jako je procházení dveřmi, usedání ke stolu, jízda dopravním prostředkem, ale i návštěva restaurace nebo úřadu.

Červeno-bílá hůl, symbol hluchoslepoty

Lidé, kteří nemají jen potíže se zrakem, ale též se sluchem, mohou nosit červeno-bílou hůl. Možná se s nimi potkáte. Víte ale, jak byste se dorozuměli? Nebo v čem potřebují pomoc svého okolí? Stručné rady přináší právě tento letáček.

Braillovo písmo

Desatero při kontaktu se slabozrakým člověkem

Tyflologické listy

K tématům, která přinášejí digitálně zpracované Tyflologické listy (Sborníky odborných statí pro tyflologickou teorii a praxi) patří mimo jiných: počítač pro nevidomé a slabozraké, multihandicap, hluchoslepota a komunikační systémy (metodické poznámky k Lormově dotekové abecedě, znakování ruku v ruce aj.), kvalita života zrakově postižených, psychologická pomoc a krizová intervence u lidí, kteří ztratili zrak v dospělosti.

Brožura Bílé hole

Sborník z konference

V roce 2001 uspořádal Tyfloservis ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové vědeckou konferenci s mezinárodní účastí pod názvem "Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia". Přednesená vystoupení jsou shrnuta ve sborníku.


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti