logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Odkazy

V rámci poradenství Vás rádi nasměrujeme na další poskytovatele služeb, které nespadají do náplně práce instruktorů Tyfloservisu. Jedná se o následující aktivity:

Zde přinášíme odkazy na webové stránky dalších organizací, které pomáhají lidem se zrakovým postižením. Seznam rádi na Váš podnět doplníme.

Pomoc rodinám se zrakově postiženým dítětem

Pobytová rehabilitace a rekvalifikační kurzy pro dospělé

Sdružování zrakově postižených, rekondiční pobyty a odborné služby

Odborné služby poskytují tato oddělení SONS

Výuka práce na počítači, volnočasové aktivity, průvodcovská služba

Půjčování zvukových a digitalizovaných knih, knih v Braillově písmu a zvětšeném černotisku

Zařízení pro zrakově postižené s celoročním pobytem

Služby pro dospělé hluchoslepé - rekondiční pobyty, rehabilitace, volnočasové aktivity

Informační rozcestníky


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti