logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Organizační a metodické centrum

Organizační a metodické centrum Tyfloservisu je umístěno v sídle společnosti.

V čele týmu metodiků stojí ředitelka - ThDr. Eva Machová, Th.D.

Personálně je centrum dále obsazeno

Do kompetence centra spadají mimo jiné tyto úkoly

Na přednosti centrálně řízeného systému středisek, na rizika a změny spojené s regionální rozdrobeností upozorňujeme ve Výroční zprávě 2001 v textu Význam centrálně řízeného systému středisek.


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti