logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Poděkování krajských středisek za rok 2011

Kontakty na krajská střediska naleznete na stránce Kontakty.

Za finanční a jinou podporu v roce 2011 děkujeme


Středisko Tyfloservis, o.p.s. – Brno

Děkujeme za dobrou spolupráci

Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; MUDr. Janu Richterovi; MUDr. Zdeňce Kafkové; Národnímu centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů; občanským sdružením Lions Club Brno, SONS ČR; společnostem OPTIKA RICHTER, s.r.o., TyfloCentrum Brno, o.p.s.; Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás Masarykovy univerzity; Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2; Škole pro výcvik vodicích psů v Brně; Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně - Chrlicích; dobrovolníkům z řad studentů, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - České Budějovice

Děkujeme za dobrou spolupráci

1. Centru zdravotně postižených jižních Čech, o.s.; Českému červenému kříži, Oblastnímu spolku České Budějovice; Diakonii ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi; Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě a Teologické fakultě; Magistrátu města České Budějovice - Odboru sociálních věcí; Městské charitě České Budějovice; Nazaretu, středisku Diakonie a misie Církve československé husitské v Borovanech; očním lékařům v kraji; Optice Valuchová Cvikrová spol. s r.o. v Českých Budějovicích; SONS ČR (oblastním odbočkám v kraji); Speciálně pedagogickému centru při Mateřské škole pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5; Společnosti pro ranou péči, Středisku rané péče České Budějovice; středním zdravotnickým školám v kraji; Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenskému centru České Budějovice; Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.; dobrovolníkům z řad studentů, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. – Hradec Králové

Děkujeme za dobrou spolupráci

Centru evropského projektování a.s. Královéhradeckého kraje; České poště s.p.; Dopravnímu podniku města Hradec Králové, a.s.; firmám Bohemia Touristik, s.r.o., ELEKTA, s.r.o., Eschenbach Optik, spol. s r.o., Hruška, spol. s r.o., HT Visual, GEMA, s.r.o., Magnum CZ Theta spol. s r.o., MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., OPTIA, a.s., SAGITTA Ltd., spol. s r.o., Svárovský, s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., TRANSCONSULT s.r.o.; Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové; KLICPEROVU DIVADLU, o.p.s.; Knihovně města Hradce Králové – Zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké; občanským sdružením Asociace zrakových terapeutů, LORM – společnost pro hluchoslepé, Pro-Centrál, SONS ČR (oblastním odbočkám v Královéhradeckém kraji, prodejnám Tyflopomůcek Olomouc a Praha, středisku Digitalizace a technická podpora, Středisku výcviku vodicích psů, Tyflokabinetu), VODICÍ PES; Oblastní charitě Hradec Králové; Oční klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové; oční specialistce MUDr. Janě Nekolové, PhD.; očním lékařům v Královéhradeckém kraji; očnímu optikovi a optometristovi Zdeňku Adámkovi; odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; odborům sociálních věcí Magistrátu města Hradec Králové a dalších obcí v kraji; panu Janu Horovi, majiteli Vinného sklípku u Královny Elišky; panu Karlu a Jiřímu Hrubešovi; meziškolnímu časopisu Break Times; příspěvkové organizaci Správa nemovitostí Hradec Králové; Rychloservisu a pneuservisu Pod Strání TOP FUEL s.r.o.; Statutárnímu městu Hradec Králové a primátorovi MUDr. Zdeňku Finkovi; Středisku podpory pro studenty se specifickými potřebami AUGUSTIN (Univerzita Hradec Králové); Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové; TyfloCentru Hradec Králové, o.p.s.; všem zrakově postiženým umělcům, kteří zajistili program v Temné kavárně; výrobnímu družstvu nevidomých SPEKTRA; středním školám v Královéhradeckém kraji zapojeným do sbírky Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Jihlava

Děkujeme za dobrou spolupráci

Dopravnímu podniku města Jihlavy, a.s.; Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365; Gymnáziu Pacov; Krajské knihovně Vysočiny; Krajskému úřadu Kraje Vysočina; Městské knihovně Jihlava; MUDr. Stanislavu Jirkovi – očnímu lékaři specialistovi S4; Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod; očním lékařům kraje Vysočina; očnímu optikovi Blahoslavu Žilkovi; Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy; SONS ČR (oblastním odbočkám); Soukromé vyšší odborné škole sociální, o.p.s. v Jihlavě; Statutárnímu městu Jihlava; Střední odborné škole sociální u Matky Boží Jihlava; Střední škole obchodu a služeb Jihlava; TyfloCentru Jihlava, o.p.s.; Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř; Základní škole Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov; ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ JIHLAVA; dobrovolníkům z řad studentů, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. – Karlovy Vary

Děkujeme za dobrou spolupráci

Krajské knihovně Karlovy Vary; očním lékařům v regionu; oční optice OMNIA OPTIK, spol. s r.o.; očnímu specialistovi S4 MUDr. Jiřímu Prokopovi; odborům sociálních věcí úřadů, měst a obcí v regionu; SONS ČR (oblastním odbočkám); TyfloCentru Karlovy Vary, o.p.s.; dobrovolníkům z řad studentů a jejich pedagogům v kraji, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Liberec

Děkujeme za dobrou spolupráci

Asociaci nestátních neziskových organizací Libereckého kraje - ANNOLK; Centru zrakových vad, s.r.o.; Krajskému úřadu Libereckého kraje; občanským sdružením CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, SONS ČR; odborům sociálních a zdravotních služeb statutárního města Liberec a dalším obcím s rozšířenou působností; oftalmologu specialistovi primáři MUDr. Petru Bulířovi a dalším očním lékařům Libereckého kraje; optikům Libereckého kraje; Speciálně pedagogickému centru pro zrakově postižené v Liberci; společnosti TyfloCentrum Liberec, o.p.s.; Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390 a dalším středním školám Libereckého kraje; Technické univerzitě v Liberci; dobrovolníkům z řad studentů, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Olomouc

Děkujeme za dobrou spolupráci

CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc; Českému rozhlasu Olomouc; Gymnáziu, Olomouc, Čapkovského 9; Krajskému úřadu Olomouckého kraje; Magistrátu města Olomouce; městským úřadům v Olomouckém kraji; Obchodní akademii, Olomouc, tř. Spojenců 11; očním lékařům v Olomouckém kraji; Oční optice – MUDr. M. Vymazal; regionální redakci Mladé fronty DNES; SONS ČR (zvláště oblastním odbočkám v Olomouckém kraji a prodejně Tyflopomůcky Olomouc); Střední průmyslové škole elektrotechnické v Mohelnici; Střední škole technické, Mohelnice, 1.máje 2; Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2; TyfloCentru Olomouc, o.p.s.; Univerzitě Palackého v Olomouci; Vyšší odborné škole sociální a teologické – Dorkas; dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Ostrava

Centru pro studenty se specifickými nároky SLUNEČNICE při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava; centru Pyramida – centru podpory studentům se specifickými potřebami při Ostravské univerzitě; distributorům a dodavatelům kompenzačních a optických pomůcek; firmám: Falhar Optik s.r.o., CYKLOKRÁM Havířov; očním lékařům v kraji a oftalmologu S4 - prim. MUDr. Sylvii Horákové; SONS ČR (oblastní odbočce v Ostravě a Novém Jičíně); TyfloCentru Ostrava, o.p.s.; Společnosti pro ranou péči, Středisku rané péče Ostrava; Speciálně pedagogickému centru pro zrakově postižené při příspěvkové organizaci ZŠ, Opava, Havlíčkova 1; Ostravské univerzitě v Ostravě - Filozofické fakultě, Katedře psychologie a aplikovaných sociálních věd; příspěvkovým organizacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory; Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá; Statutárnímu městu Ostrava (Odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit); všem dobrovolníkům z řad studentů, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Pardubice

Děkujeme za dobrou spolupráci

CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE – pracoviště Pardubice; České poště, s.p.; firmám ELEKTA, s.r.o., Eschenbach Optik, spol. s r.o., SAGITTA Ltd., spol. s r.o., Svárovský, s.r.o., UNIOPTIK spol. s r.o.; Globusu ČR, k.s.; Kauflandu Česká republika v.o.s.; obchodnímu centru GRAND Pardubice; oční specialistce MUDr. Janě Nekolové, PhD.; očním lékařům v Pardubickém kraji; očnímu optikovi a optometristovi Zdeňku Adámkovi; Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje; odborům sociálních věcí Magistrátu města Pardubice a dalších obcí v kraji; Pardubické krajské nemocnici, a.s.; Rychloservisu a pneuservisu Pod Strání TOP FUEL s.r.o.; SONS ČR (oblastní odbočce Česká Třebová, Chrudim a Pardubice); společnosti SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.; TyfloCentru Pardubice, o.p.s.; Univerzitě Pardubice; výrobnímu družstvu nevidomých SPEKTRA; středním školám v Pardubickém kraji zapojeným do sbírky Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Plzeň

Děkujeme za dobrou spolupráci

I. interní klinice FN Plzeň - Diabetologickému centru; akciové společnosti Plzeňské městské dopravní podniky; finančním odborům Městských úřadů; Knihovně města Plzně ve Skvrňanech a M-Klubu; Knihovně pro nevidomé Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje; Konzervatoři, Plzeň; Krajskému úřadu Plzeňského kraje; Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze; Magistrátu města Plzně; obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Plzeň; oblastním odbočkám SONS ČR; Oční klinice FN Plzeň; očním lékařům; odborům sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů; oftalmologovi S4 - MUDr. Davidu Toufarovi; Optik Studiu a panu Josefu Švarcovi; panu prof. MUDr. Pavlovi Těšínskému, DrSc.; společnosti Masokombinát Plzeň s.r.o.; Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s.; středním školám a středním odborným učilištím v kraji; Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Plzeň; Základní a Mateřské škole pro zrakově postižené v Plzni a jejímu Speciálně pedagogickému centru; dobrovolníkům z řad studentů, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Praha a Střední Čechy

Děkujeme za dobrou spolupráci

Magistrátu hlavního města Prahy; občanským sdružením InternetPoradna.cz, Lorm – společnost pro hluchoslepé (poradenské centrum Praha), Mathilda, První krok, SONS ČR (oblastním odbočkám Praha a Střední Čechy, zvláště pak Kladnu, Metodickému centru odstraňování bariér, Navigačnímu centru, prodejně Tyflopomůcky Praha, Středisku integračních aktivit Praha, Středisku výcviku vodicích psů, Tyflokabinetu); obecně prospěšným společnostem Raná péče EDA, TyfloCentrum Praha a jeho pracovištím v Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami; očním lékařům specialistům MUDr. Jitce Řehořové a MUDr. Filipu Beránkovi z Centra zrakových vad, s.r.o. při FN v Motole; očním lékařům v Praze a ve Středočeském kraji; očnímu lékaři MUDr. Ivanu Fišerovi a jeho kolektivu – Evropská oční klinika Cornea Lexum s.r.o.; sociálním odborům městských úřadů v Praze a Středočeském kraji; společnostem NEDOMYSLENO, s.r.o., Optik Plus s.r.o., Svárovský, s.r.o.; pražským a středočeským školám a dobrovolníkům z řad studentů, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Zvláštní poděkování za podporu koncertu „S jarem za ruku“

Za udělení záštity děkujeme:

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. – Ústí nad Labem

Děkujeme za dobrou spolupráci

Centru komunitní práce Ústí nad Labem; distributorům a dodavatelům kompenzačních a optických pomůcek; Dobrovolnickému centru, o.s.; Komunitní nadaci Euroregionu Labe; Magistrátu města Most, Teplice a Ústí nad Labem (odboru sociálních věcí, odboru školství, kultury a sociálních služeb - oddělení podpory nestátních soc. služeb); městským úřadům; obecně prospěšným společnostem Demosthenes a TyfloCentrum Ústí nad Labem; oftalmologu S4 MUDr. Tomáši Koupovi a dalším očním lékařům; SONS ČR (oblastním odbočkám); středním a vyšším odborným školám Ústeckého kraje; Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Úřadu práce v Ústí nad Labem; dobrovolníkům z řad studentů, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Zvláštní poděkování za uspořádání Vánočního benefičního koncertu

Zvláštní poděkování za výtvarnou soutěž „Svět nevidomých“

mateřským, základním a středním školám v Ústeckém kraji

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Zlín

Děkujeme za dobrou spolupráci

Českému rozhlasu Brno; Krajskému úřadu Zlínského kraje; městským úřadům a obecním úřadům ve Zlínském kraji; očním lékařům v kraji a oftalmologu specialistovi – MUDr. Ladislavě Machové; optiku Mgr. Zdeňku Mezírkovi; SONS ČR (oblastním odbočkám ve Zlínském i v dalších krajích); Statutárnímu městu Zlín; středním školám, gymnáziím a středním odborným učilištím v kraji; všem dodavatelům a výrobcům pomůcek; vyšším a vysokým školám a všem dalším, kteří, třeba jen drobnou pomocí, podpořili nás a naše klienty, včetně dobrovolníků z řad studentů, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Realizace projektu Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých -Tyfloservis je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje (D/0365/2012/SOC).


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti