logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Poděkování krajských středisek za rok 2012

Kontakty na krajská střediska naleznete na stránce Kontakty.

Za finanční a jinou podporu v roce 2012 děkujeme


Středisko Tyfloservis, o.p.s. – Brno

Děkujeme za dobrou spolupráci

Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích; Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; MUDr. Janu Richterovi; MUDr. Zdeňce Kafkové; Národnímu centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů; občanským sdružením SONS ČR a VODICÍ PES; společnostem OPTIKA RICHTER, s.r.o. a TyfloCentrum Brno, o.p.s.; Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás Masarykovy univerzity; Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - České Budějovice

Děkujeme za dobrou spolupráci

1. Centru zdravotně postižených jižních Čech, o.s.; Českému červenému kříži, Oblastnímu spolku České Budějovice; Českobudějovickému deníku, redaktorce Daniele Procházkové; Diakonii Českobratrské církve evangelické - středisko Rolnička v Soběslavi; Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s.; Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Teologické fakultě a Zdravotně sociální fakultě; Magistrátu města České Budějovice - Odboru sociálních věcí a Odboru správy veřejných statků; Městské charitě České Budějovice; Nazaretu, středisku Diakonie a misie Církve československé husitské v Borovanech; očním lékařům v kraji; Policii ČR; SONS ČR (oblastním odbočkám v kraji); Speciálně pedagogickému centru při Mateřské škole pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5; Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci; Středisku rané péče SPRP České Budějovice; středním zdravotnickým školám v kraji; Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenskému centru České Budějovice; úředníkům z úřadů práce v Jihočeském kraji; zpravodajskému portálu Budějcká drbna, redaktoru Janu Homolkovi; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. – Hradec Králové

Děkujeme za dobrou spolupráci

Centru evropského projektování a.s; České poště, s.p.; Dopravnímu podniku města Hradec Králové, a.s.; firmám AMÁDEUS REAL, a.s., Bazalka s.r.o., ELEKTA, s.r.o., Eschenbach Optik, spol. s r.o., GALOP, s.r.o., H R U Š K A, spol. s r.o., HT Visual, Kubík a.s., GEMA s.r.o., Lékárna Pod Strání, s.r.o., Lékárna TILIA, s.r.o., MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., OPTIA, a.s., SAGITTA Ltd., spol. s r.o., Siemens, s.r.o., TERNO spol. s r.o., Tesco Stores ČR a.s. a UNIOPTIK spol. s r.o.; Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o.; Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové; KLICPEROVU DIVADLU o.p.s.; Knihovně města Hradce Králové; občanským sdružením Asociace zrakových terapeutů, LORM - společnost pro hluchoslepé, Pro-Centrál, SONS ČR (oblastním odbočkám v Královéhradeckém kraji, prodejnám Tyflopomůcek Olomouc a Praha, Středisku digitalizace a technická podpora, Tyflokabinetu) a VODICÍ PES; Oblastní charitě Hradec Králové; Oční klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové; oční specialistce MUDr. Janě Nekolové, Ph.D.; očním lékařům v Královéhradeckém kraji; očnímu optikovi a optometristovi Zdeňku Adámkovi; Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; odborům sociálních věcí Magistrátu města Hradec Králové a dalších obcí v kraji; panu Janu Horovi, majiteli Vinného sklípku u královny Elišky; pánům Karlu a Jiřímu Hrubešovým; paní Aleně Obermajerové; příspěvkové organizaci Správa nemovitostí Hradec Králové; Ryfloservisu a pneuservisu Pod Strání TOP FUEL s.r.o.; sociální firmě ERGONES; SPARU České obchodní společnosti s.r.o.; statutárnímu městu Hradec Králové a primátorovi MUDr. Zdeňku Finkovi; Středisku podpory pro studenty se specifickými potřebami AUGUSTIN (Univerzita Hradec Králové); TyfloCentru Hradec Králové, o.p.s.; všem zrakově postiženým umělcům, kteří zajistili program v Temné kavárně; výrobnímu družstvu nevidomých SPEKTRA; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Jihlava

Děkujeme za dobrou spolupráci

Českému rozhlasu Region; Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365; Gymnáziu Pacov; Krajské knihovně Vysočiny; Krajskému úřadu Kraje Vysočina; Městské knihovně Jihlava; MUDr. Stanislavu Jirkovi - oftalmologu S4; očním lékařům Kraje Vysočina; očnímu optikovi Blahoslavu Žilkovi; Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy; SONS ČR (oblastním odbočkám); Soukromé vyšší odborné škole sociální, o.p.s. v Jihlavě; statutárnímu městu Jihlava; Střední odborné škole sociální u Matky Boží Jihlava; Střední škole obchodu a služeb Jihlava; TyfloCentru Jihlava, o.p.s.; Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř; Základní škole Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. – Karlovy Vary

Děkujeme za dobrou spolupráci

Krajské knihovně Karlovy Vary; oblastním odbočkám SONS ČR v Chebu a v Chomutově mimo jiné za možnost vyučovat v jejich prostorách; očním lékařům v regionu; oční optice OMNIA OPTIK, spol. s r.o; oftalmologu S4 MUDr. Jiřímu Prokopovi, odborům sociálních věcí úřadů, měst a obcí v regionu; TyfloCentru Karlovy Vary, o.p.s.; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Liberec

Děkujeme za dobrou spolupráci

Asociaci nestátních neziskových organizací Libereckého kraje - ANNOLK; Centru zrakových vad, s.r.o. při Fakultní nemocnici v Motole; Krajskému úřadu Libereckého kraje; občanským sdružením CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje a SONS ČR; obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Liberec; oftalmologu specialistovi primáři MUDr. Petru Bulířovi a dalším očním lékařům Libereckého kraje; optikům Libereckého kraje; příspěvkovým organizacím Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9 a Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390; dalším středním školám Libereckého kraje, Speciálně pedagogickému centru pro zrakově postižené v Liberci; Technické univerzitě v Liberci; úřadům práce Libereckého kraje; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Olomouc

Děkujeme za dobrou spolupráci

CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc; Církevnímu gymnáziu Německého řádu, spol. s r.o.; Českému rozhlasu Olomouc; Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9; Krajskému úřadu Olomouckého kraje; Magistrátu města Olomouce; městským úřadům v Olomouckém kraji; Obchodní akademii, Olomouc, tř. Spojenců 11; očním lékařům v Olomouckém kraji; oční optice - MUDr. Miloš Vymazal; regionální redakci Mladé fronty DNES; SONS ČR (zvláště oblastním odbočkám v Olomouckém kraji a prodejně Tyflopomůcky Olomouc); Střední průmyslové škole elektrotechnické Mohelnice, Gen. Svobody 2; Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2; TyfloCentru Olomouc, o.p.s.; Univerzitě Palackého v Olomouci; Vyšší odborné škole sociální a teologické - Dorkas; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Ostrava

Centru pro studenty se specifickými nároky Slunečnice při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava; centru Pyramida - centru podpory studentům se specifickými potřebami při Ostravské univerzitě v Ostravě; Centru vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.; distributorům a dodavatelům kompenzačních a optických pomůcek; firmě Falhar Optik s.r.o.; očním lékařům v kraji a oftalmologu S4 - prim. MUDr. Sylvii Horákové; organizacím: SONS ČR (oblastní odbočce v Ostravě a Novém Jičíně), Středisko rané péče SPRP Ostrava a TyfloCentrum Ostrava, o.p.s; Ostravské univerzitě v Ostravě - Filozofické fakultě, Katedře psychologie, Fakultě sociálních studií, Katedře sociální práce a Pedagogické fakultě, Katedře speciální pedagogiky; příspěvkovým organizacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory a Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá; Speciálně pedagogickému centru pro zrakově postižené při příspěvkové organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1; statutárnímu města Ostrava, (Odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit); školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Pardubice

Děkujeme za dobrou spolupráci

CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE - pracoviště Pardubice; České poště, s.p.; Dopravnímu podniku města Pardubic, a.s.; firmám ELEKTA, s.r.o., Eschenbach Optik, spol. s r.o., HT Visual, SAGITTA Ltd., spol. s r.o. a UNIOPTIK spol. s r.o.; Globusu ČR, k.s.; Kauflandu Česká republika v.o.s.; obchodnímu centru GRAND Pardubice; oční specialistce MUDr. Janě Nekolové, Ph.D.; očním lékařům v Pardubickém kraji; očnímu optikovi a optometristovi Zdeňku Adámkovi; Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje; odborům sociálních věcí Magistrátu města Pardubice a dalších obcí v kraji; Pardubické krajské nemocnici, a.s.; SONS ČR (oblastní odbočce Česká Třebová, prodejnám Tyflopomůcek Olomouc a Praha a Tyflokabinetu); SPARU České obchodní společnosti s.r.o.; TyfloCentru Pardubice, o.p.s.; Univerzitě Pardubice; výrobnímu družstvu nevidomých SPEKTRA; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Plzeň

Děkujeme za dobrou spolupráci

I. interní klinice FN Plzeň - Diabetologickému centru; akciové společnosti Plzeňské městské dopravní podniky; finančním odborům městských úřadů; Knihovně města Plzně, Obvodní knihovně Skvrňany a kulturnímu zařízení M-Klub; Knihovně pro nevidomé Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje; Konzervatoři, Plzeň, Kopeckého sady 10; Krajskému úřadu Plzeňského kraje; Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze; Magistrátu města Plzně; obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Plzeň; oblastním odbočkám SONS ČR; Oční klinice FN Plzeň; očním lékařům; odborům sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů; oftalmologovi S4 - MUDr. Davidu Toufarovi; Optik Studiu a panu Josefu Švarcovi; paní PhDr. Lindě Ambrožové, Ph.D.; panu prof. MUDr. Pavlovi Těšínskému, DrSc.; Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s.; středním školám a středním odborným učilištím v kraji; Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Plzeň; úřadům práce Plzeňského kraje; Základní a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 a jejímu Speciálně pedagogickému centru; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Praha a Střední Čechy

Děkujeme za dobrou spolupráci

Magistrátu hlavního města Prahy; Nadačnímu fondu Mathilda; občanským sdružením InternetPoradna.cz, Lorm - společnost pro hluchoslepé (poradenské centrum Praha), SONS ČR (oblastním odbočkám Praha a Střední Čechy, zvláště pak Kladnu a Mladé Boleslavi, Metodickému centru odstraňování bariér, Navigačnímu centru, prodejně Tyflopomůcky Praha, Středisku integračních aktivit Praha, Středisku výcviku vodicích psů a Tyflokabinetu); očním lékařům specialistům MUDr. Jitce Řehořové a MUDr. Filipu Beránkovi z Centra zrakových vad, s.r.o. při FN v Motole; očním lékařům v Praze a ve Středočeském kraji; očnímu lékaři MUDr. Ivanu Fišerovi a jeho kolektivu - Evropská oční klinika Cornea Lexum s.r.o.; TyfloCentru Praha, o.p.s. a jeho pracovištím v Kolíně a Mladé Boleslavi; sociálním odborům městských úřadů v Praze a Středočeském kraji; společnostem Optik Plus s.r.o. a Svárovský, s.r.o.; pražským a středočeským školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. – Ústí nad Labem

Děkujeme za dobrou spolupráci

Centru komunitní práce Ústí nad Labem; distributorům a dodavatelům kompenzačních a optických pomůcek; Dobrovolnickému centru, o.s.; Magistrátu města Most, Teplice, Děčín a Ústí nad Labem (odboru sociálních věcí, odboru školství, kultury a sociálních služeb - oddělení podpory nestátních soc. služeb); městským úřadům; obecně prospěšným společnostem Demosthenes a TyfloCentrum Ústí nad Labem; oční OPTICE J&J (jmenovitě panu Janu Krejčímu); oftalmologu S4 MUDr. Tomáši Koupovi a dalším očním lékařům; poskytovatelům sociálních služeb pro zdravotně postižené v Ústí nad Labem: Centrum služeb pro sluchově postižené, občanské sdružení, Sociální agentura a Ústecký Arcus-občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel; SONS ČR (oblastním odbočkám Teplice a Ústí nad Labem); středním a vyšším odborným školám Ústeckého kraje; Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Úřadu práce v Ústí nad Labem; Ústecké komunitní nadaci; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Středisko Tyfloservis, o.p.s. - Zlín

Děkujeme za dobrou spolupráci

Českému rozhlasu Brno; Krajskému úřadu Zlínského kraje a Zlínskému kraji; městským úřadům a obecním úřadům ve Zlínském kraji; očním lékařům v kraji a oftalmologu specialistovi - MUDr. Ladislavě Machové; optiku Mgr. Zdeňku Mezírkovi; SONS ČR (oblastním odbočkám ve Zlínském i v dalších krajích); statutárnímu městu Zlín; středním školám, gymnáziím a středním odborným učilištím v kraji; všem dodavatelům a výrobcům pomůcek; vyšším a vysokým školám a všem dalším, kteří, třeba jen drobnou pomocí, podpořili nás a naše klienty; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Děkujeme za finanční a další podporu

Děkujeme za podporu projektů

Realizace projektu Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých -Tyfloservis je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti