logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Projekty OPZ

Královéhradecký kraj

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Hradec Králové se od 1.1.2016 do 30.6.2019 účastní projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV (reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052). Finanční podpora z projektu zajistí dostupnost služby sociální rehabilitace, kterou Tyfloservis poskytuje osobám se zrakovým postižením ve věku 15 a více let terénní formou v Královéhradeckém kraji a ambulantní formou ve středisku v Hradci Králové. Z celkové finanční podpory projektu, která činí 354 898 659, 24 Kč, bylo na realizaci služeb Tyfloservisu vyčleněno 4 010 713,- Kč. Realizátorem projektu je Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové. Řízení a administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Olomoucký kraj

Název projektu: „Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (především zrakovým) postižením na Olomoucku II.“
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
Cílová skupina projektu: Osoby s těžkým zrakovým (případně kombinovaným) postižením ve věku od 15 ti let
Působnost projektu: Olomoucký kraj
Doba realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
Anotace projektu (docx; 70 kB)

Plzeňský kraj

Služba Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Plzeň (identifikátor: 4504456) je spolufinancována z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632

Zlínský kraj

Název projektu: Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace: 7/2016 – 6/2020
Anotace projektu (docx; 80 kB)

Zlínský kraj

Název projektu: Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace: 1/2020 – 03/2022
Anotace projektu (docx; 50 kB)


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti