logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Stáže v Tyfloservisu

Výtah z Vnitřní směrnice Tyfloservisu č. 01/2010

Zpracovatel (jméno): Mgr. Iveta Langrová
Schvalovatel (jméno, funkce a podpis): PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu
Platnost od: 1. 2. 2010
Účinnost od: 1. 2. 2010
Interval revizí: 4 roky

2. Základní pojmy – stáž, zájemce o stáž, stážista, koordinátor stáží


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti